Behind the scenes in the Folklore Factory

Pre-painting and paper work in the Folklore Factory. My studio is the room where the woodcarving happens, where the music happens and where the video happens. Sometimes all in the same day, in a chaotic, beautiful mix.

Projektet Folklore Stories kan verka urarta i en One Man Autistic Show, men jag intalar mig att det ändå kan leda en bit på vägen i sökandet efter nya vägar för slöjd och folkkonst. Ett steg måste helt enkelt tas för att komma vidare nu. Ett stort steg för hela mänskligheten?